Crisis maakt creatief

In deze periode horen we het meermaals om ons heen; wat een bizarre periode is dit!

We zijn blij te vernemen dat de meeste leerbedrijven van onze leerlingen nog gewoon door kunnen gaan. Zij het hier en daar op een lager pitje, in ploegendiensten of met een minimale bezetting. We horen overal om ons heen creatieve oplossingen om toch vooral zoveel mogelijk door te kunnen gaan.

Ook als exclusieve techniekopleider moeten we uiterst creatief omgaan met alle middelen die we tot onze beschikking hebben…

Er zijn veel digitale programma’s waar we al gebruik van maakten, maar om daar dan thuis helemaal alleen mee aan de slag te gaan, is toch wel een dingetje. Gelukkig hebben we nu een modus gevonden waarbij we het contact tussen docenten en leerlingen kunnen onderhouden. Petje af voor de inzet van iedereen. Alles om te voorkomen dat vertraging ontstaat. Hoe waardevol dat dit mogelijk is, juist nu.

Rest ons te zeggen dat we meeleven met allen die zo hard getroffen zijn en worden door deze crisis. Vanaf deze plek wensen iedereen veel sterkte en gezondheid!