Investering leerbedrijf

Een leerbedrijf maakt zelf afspraken over de investering in de opleiding van de leerling; GO-college kan hier een adviserende rol in hebben.

Het leerbedrijf heeft recht op de subsidie praktijkleren wanneer men werknemers een opleiding laat volgen en kan aanspraak maken op eventuele vergoedingen vanuit opleidingsfondsen voor persoonlijke ontwikkeling van werknemers.

Let op: GO-college heeft geen leerlingen in dienst en zal daarmee nooit de subsidie praktijkleren aanvragen voor leerlingen. Doet u zaken met GO-college dan heeft u als erkend leerbedrijf recht op de subsidie. U kunt deze via de link aanvragen. De regeling is verlengd tot 2023! Hiermee wordt het zelf aannemen van leerlingen voor leerbedrijven extra gestimuleerd.

Heeft u leerlingen via een uitzendbureau-constructie dan komt u als leerbedrijf niet in aanmerking voor de leerwerk subsidie. Uitzendbureaus die in het verleden een erkenning hebben verkregen om als ‘leerbedrijf’ te fungeren vragen deze subsidie namelijk zelf per leerling aan en verzorgen daarvoor de begeleiding van leerlingen.

Leerweg BBL Per jaar Eénmalig
Collegegeld, (45 lesweken/jaar, twee dagdelen/week), op aanvraag
>> Collegegeld is inclusief: entreetest, 6-wekelijkse begeleidingsgesprekken met leerbedrijf/leerling gedurende opleiding, examenkosten, certificaat VCA-basis, schoolcertificaat SoftSkills voor Techneuten, schoolcertificaat Basiskennis LEAN
Boeken * ca. € 175
Licenties voor de verschillende onderwijsprogramma’s worden de eerste keer door GO-college aangeschaft. De leerling is zelf verantwoordelijk voor een eventuele verlenging. Het bedrag is per licentie verschillend. In totaal is het niet meer dan ca. €500,- per jaar. ca. € 500
Aanschaf laptop (GO-college verwacht dat elke leerling over een laptop beschikt) ca. € 500,-

* Deze kosten zijn mede afhankelijk van soort en niveau van de opleiding bedragen zijn excl. BTW.