Investering

Elk leerbedrijf investeert in de leerling door middel van begeleiding. Daarnaast financiert elk leerbedrijf een deel van de opleiding. De leerling ontvangt een maandelijks salaris. Wij gaan ervan uit dat de leerling hiervan zelf het eigen overeengekomen deel van de opleiding kan betalen.

Omdat niet elk leerbedrijf dezelfde werkwijze hanteert, kunnen wij niet exact aangeven wat de leerling zelf dient bij te dragen. Wij adviseren de leerbedrijven een motiverende constructie af te spreken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen.