Investering

Het leerbedrijf financiert doorgaans 2/3 deel van de opleiding. Hierover maak je zelf afspraken met het leerbedrijf; GO-college kan hier een adviserende rol in hebben. Doorgaans hebben leerbedrijven hier goede en reële afspraken over waardoor het bedrag wat je zelf moet betalen, goed haalbaar is. Het deel dat niet gefinancierd wordt, komt dus voor eigen rekening.

Hieronder zie je wat de totale opleiding op jaarbasis kost. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Het is mogelijk het bedrag in gedeelten of in maandelijkse termijnen te betalen (automatische incasso).

Leerweg BBL Per jaar Eénmalig
Collegegeld, (45 lesweken/jaar, twee dagdelen/week), op aanvraag
>> Collegegeld is inclusief: entreetest, examenkosten, certificaat VCA-basis, schoolcertificaat SoftSkills voor Techneuten, schoolcertificaat Basiskennis LEAN
Boeken * ca. € 175
Licenties voor de verschillende onderwijsprogramma’s worden de eerste keer door GO-college aangeschaft. Je bent zelf verantwoordelijk voor een eventuele verlenging. Het bedrag is per licentie verschillend. In totaal is het niet meer dan ca. €500,- per jaar. ca. € 500
Aanschaf laptop (GO-college verwacht dat elke leerling over een laptop beschikt) ca. € 500,-

* Deze kosten zijn mede afhankelijk van soort en niveau van de opleiding.