De klachtenprocedure is vastgesteld op 25 februari 2020 door de directeur-bestuurder. Indien nodig wordt de klachtenprocedure bijgesteld en aan de directeur-bestuurder ter vaststelling voorgelegd.

De klachtenprocedure is openbaar gemaakt voor alle betrokkenen via het Student Informatie Systeem (SIS.cf)

Oude-Tonge, februari 2020

Bekijk: KLACHTENPROCEDURE