Contact opnemen

leerbedrijf

Ik ben een

Dogterom Flowerbulbs (Oude-Tonge)

V.O.F. Dogterom is een akkerbouw- en bloembollenteelt bedrijf gevestigd in Oude-Tonge. De bloembollen worden verhandeld onder de naam Dogterom Flowerbulbs B.V. Wij telen ruim 180 hectare akkerbouw gewassen en 100 hectare tulpen. Onze bloembollen worden afgezet in Nederland en verschillende landen over heel de wereld. Daar wordt er vanuit onze bol een bos tulpen afgebroeid.

Het huidige bedrijf bestaat uit twee bedrijfstakken, de bloembollen en de akkerbouw. De akkerbouwgewassen worden geteeld en verhandeld onder de naam VOF Dogterom, hieronder vallen vooral aardappels, uien, suikerbieten en granen. Dogterom Flowerbulbs teelt en verwerkt tulpenbollen. Sinds 2011 is er een samenwerking met Bootflora, een tulpenbroeierij in Kerkwerve. Sinds 2014 is de kwekersvereniging DTS opgericht en hebben ze daar net als nog 5 andere bedrijven deelname in. Deze kwerkersvereniging houdt zich bezig met het veredelen van tulpen.

Dogterom wil op een zo duurzaam mogelijke wijze kwalitatief hoogwaardig voedsel en bloembollen produceren. Daarnaast willen zij een goede rentmeester zijn op het stukje aarde wat ons is toevertrouwd.

Hun doel is om gezien te worden als een sociaal en duurzaam producerend agrarisch bedrijf, door partners binnen de sector, ketenpartijen en de maatschappij.

Dit doet Dogterom door zich in te zetten om zoveel mogelijk energie neutraal te worden en op een verantwoorde manier om te gaan met het milieu, door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te minimaliseren. Dogterom wil de biodiversiteit in en rond de gewassen verhogen.

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube