J. (Jan) de Jong

Functie: directeur-bestuurder

Nevenfuncties:
– Directeur Stichting Opleidingen Droge Bulk
– Penningmeester Bizz bedrijventerrein Tonnisseweg

Zie ook: LinkedIn