Subsidie praktijkleren voor erkend leerbedrijven

GO-college ontzorgt!

GO-college staat voor ontzorgen. Juist het kennen van je leerlingen, het persoonlijke contact en de coaching van leerlingen die een BBL opleiding volgen is volgens ons van cruciaal belang in het al dan niet slagen van een opleidingstraject.

Wij zijn kleinschalig en daarmee hebben we onze leerlingen scherp in het vizier. Door de intensieve begeleiding vertrouwen wij op duurzame resultaten. Naast de persoonlijke contacten tijdens de momenten dat de leerling op school aanwezig is, houden wij elke 6 weken een leerlingvolggesprek bij het leerbedrijf. Dit gesprek wordt gehouden met de praktijkbegeleider, de begeleider vanuit GO-college en de leerling.

Als leerbedrijf heeft u recht op de subsidie praktijkleren wanneer men werknemers een opleiding bij GO-college laat volgen. Deze subsidie kan oplopen tot maar liefst € 2700,- per leerling. Daarnaast kunt u doorgaans, indien u aangesloten bent bij een opleidingsfonds, aanspraak maken op vergoedingen voor de persoonlijke ontwikkeling van uw werknemers.

GO-college verzorgt bijvoorbeeld een module SoftSkills voor Techneuten. Daarmee stimuleren we een stukje persoonlijke ontwikkeling en kunt u bij de de opleidingsfondsen ook nog eens vragen om een tegemoetkoming in de kosten. Laat dit niet liggen!

Let op: GO-college heeft geen leerlingen in dienst en zal daarmee nooit de subsidie praktijkleren aanvragen voor leerlingen. Doet u zaken met GO-college dan heeft u als erkend leerbedrijf zelf recht op de subsidie. U kunt dit via de link aanvragen. De regeling is verlengd tot 2023! Hiermee wordt het zelf aannemen van leerlingen voor leerbedrijven extra gestimuleerd.

Heeft u leerlingen via een uitzendbureau-constructie dan komt u als leerbedrijf niet in aanmerking voor de subsidie praktijkleren. Uitzendbureaus die in het verleden een erkenning hebben verkregen om als ‘leerbedrijf’ te fungeren vragen deze subsidie namelijk zelf per leerling aan en verzorgen daarvoor de (externe) begeleiding van leerlingen.