Sinds de start van ons college in 2012, onderscheiden we ons van de
reguliere, publieke opleidingscentra door individuele leertrajecten en ontwikkelingsgericht opleiden in
samenwerking met het bedrijfsleven mogelijk te maken.

‘Leren door doen’ is daarbij ons motto.
Hiermee overbruggen wij de cultuurkloof tussen het bedrijfsleven en het onderwijs in
onze sector.

Enkele uitgangspunten die wij hierbij hanteren zijn:

– de ontwikkeling van de leerling/kandidaat bepaalt de snelheid van het doorlopen van de opleiding
– lesuitval behoort tot het verleden
– het aantal vakantiedagen is hetzelfde als in de praktijk