Wijziging aannamebeleid leerlingen niveau 2

Met ingang van 2020 zullen wij een intensiever traject vooraf laten gaan bij de aanname van leerlingen op niveau 2.

Elke leerling die zich aanmeldt bij GO-college maakt een entreetoets. Aan de hand van deze toets zullen wij een advies uitbrengen. Wanneer het advies niveau 2 is, zal er een speciaal traject volgen dat bestaat uit gesprekken met de leerling, het leerbedrijf. In geval van minderjarigen zullen ook ouders hierin betrokken worden.

Lees meer over het aannamebeleid leerlingen niveau 2:

Niveau 2 opleidingen